Utvidet Registerreimgaranti

Publisert 28.august 2018

G-Bil innfører nå Utvidet RegisterreimGaranti.

En av de største kostnadene du kan få i forbindelse med ditt bilhold er reparasjonene etter et eventuelt registerreimhavari. For at du skal slippe å bekymre deg for dette innfører vi nå Utvidet RegisterreimGaranti.

Det betyr at dersom du utfører servicene på din Skoda hos G-bil, garanterer vi at registerreimen holder til neste service. Dersom registerreimen mot all formodning skulle ryke innen den tid, dekker vi alle reparasjonsutgiftene dette måtte medføre.

Gjelder for biler som er på service hos oss etter 1.januar 2018.

Utvidet RegisterreimGaranti Vilkår
Etter utløp av ordinær garantitid på 5 år/100.000 km, kan du som privatkunde nyte godt av Utvidet RegisterreimGaranti på de vilkår og betingelser som følger nedenfor:
1. Gjelder for alle Skoda-modeller unntatt de modeller som i kontrakt er definert som Taxi
2. Gjøres gjeldene enten i) etter utført ordinær service hos G-Bil eller ii) etter særskilt kontroll og godkjenning av registerreim hos G-Bil.
3. Gjelder til neste foreskrevne service.
4. Fornyes automatisk ved å følge foreskrevet serviceprogram hos G-Bil.
5. Registerreimen og alle tilhørende deler må være skiftet innenfor produsentens foreskrevne intervall og vedlikeholdsplan.
6. Registerreimen og alle tilhørende deler må være Skoda originaldeler for at Utvidet RegisterreimGaranti skal være gyldig.
7. Eventuelle anbefalinger fra G-Bil, om skift eller reparasjoner tilknyttet registerreimen må følges.
8. Eventuelt tidligere registerreimskifte må være foretatt av skoda merkeverksted i Norge.
9. Garantien gjelder for registerreimen og direkte tilhørende deler. Skulle registerreimen havarere som følge av ytre påvirkninger vil ikke Utvidet RegisterreimGaranti gjelde. Eksempler på ytre påvirkninger kan være kollisjonsskader, lekkasjer av væsker eller fremmedlegeme som kommer i konflikt med registerreim.
10. Kostnadsdekning forutsetter at reparasjonen utføres hos G-Bil. Eventuell kontroll eller reparasjon annet sted må godkjennes av G-Bil på forhånd. Kostnader tilknyttet kontroll eller reparasjon annet sted må legges ut for av fører/bileier.

Utvidet Registerreimgaranti dekker:
1. Ved havari av registerreimen dekker vi alle reparasjonskostnader dette måtte medføre. Det være seg registerreimskift og skifte/reparasjon av eventuelle motorkomponenter.
2. Tilbud om erstatningsbil for å være mobil i reparasjonstiden. Spesialutstyrte biler som f.eks bil med kjøreskoleutstyr tilbys ikke. Retur av erstatningsbil må skje til samme sted som den ble hentet ut.
3. Det er ingen egenandel på reparasjon.
4. Garantien følger bilen ved evt. eierskifte.